Logo anbo3ANBO vindt het hoog tijd dat keuzevrijheid ook in onze wettelijke oudedagsvoorziening een rol gaat spelen. Een vaste, door de overheid bepaalde, pensioendatum hoort niet…

meer bij deze tijd. Dat schrijft ANBO in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belanghebbende partijen kunnen bij de commissie hun inbreng indienen op een wetsvoorstel hierover van Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij. 

Liane den Haan van de ANBO zegt:  Nu is de AOW-leeftijd één vaste leeftijd waar niet van kan worden afgeweken. Mensen moeten de keuze hebben om zélf te kiezen of zij bijvoorbeeld vijf jaar eerder of later willen stoppen met werken. Een variant is ook mogelijk, waarbij mensen de AOW deels eerder of later laten ingaan. Wij zijn dan ook blij dit wetsvoorstel.’