Logo anbo3Seniorenorganisatie ANBO in Woerden vindt het een positieve ontwikkeling dat mensen tot op steeds hogere leeftijd aan het werk blijven. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers…

met pensioen gaan lag in 2017 op 64 jaar en 10 maanden, vijf maanden hoger dan het jaar ervoor. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt.

ANBO-directeur Liane den Haan noemt het voor de betrokkenen maar ook voor de maatschappij van groot belang dat van ieders inzet, deskundigheid en ervaring zo lang mogelijk gebruik wordt gemaakt. Het is echter niet voor alle werkenden mogelijk zo lang door te werken. Tegelijkertijd is het aantal oudere werkzoekenden ook nog steeds veel te hoog, vindt Den Haan.