In een uitzending van Een Vandaag heeft ANBO-directeur Liane den Haan overheid en gemeenten opgeroepen voor voldoende geschikte woningen voor ouderen te zorgen. Uit recente cijfers van het Sociaal Planbureau blijkt dat er een tekort is van 80.000 seniorenwoningen.

Dat tekort zal de komende jaren alleen maar verder groeien. Den Haan vindt dat de overheden beter moeten anticiperen op de demografische ontwikkelingen in het land.

ANBO vindt het een goede zaak dat mensen –eventueel met zorg en ondersteuning– thuis blijven wonen. Maar er moeten dan wel geschikte woningen zijn. Waar mensen zelfstandig, maar met iets meer ‘bescherming’ kunnen wonen en waar faciliteiten zoals een supermarkt en de huisarts nabij zijn.