Logo anbo3Seniorenorganisatie ANBO uit Woerden is sceptisch over de koopkrachtgroei. Volgens directeurbestuurder Liane den Haan profiteert lang niet iedereen van de economische groei.

Zij roept de kabinetsinformateur en de onderhandelaars op om de begroting tegen het licht van de demografische ontwikkelingen te houden en noemt twee specifieke opdrachten, verklein de kloof tussen werkenden en niet-werkenden en compenseer de mensen met een middeninkomen en een hoge zorgvraag. Uit de koopkrachtcijfers die het CBS afgelopen week publiceerde bleek dat ruim 37 procent van de 65-plussers in 2016 juist een koopkrachtdaling kenden.

Gepensioneerden gaan er straks gemiddeld 0,6 procent op vooruit, maar de zorgkosten stijgen. Dat doet vooral pijn bij mensen met een modaal inkomen, die de afgelopen jaren veel meer zélf zijn gaan betalen, aldus Den Haan.