Logo HazelaarstraatEen wijziging van het bestemmingsplan waardoor de winkelstrip in de Hazelaarstraat in Woerden wordt veranderd in woningen, moet een oplossing voor de overlast in die straat…

opleveren. Bewoners van de straat ondervonden vooral vorig jaar veel overlast van bezoekers van onder meer een internetcafé. Dat café is inmiddels door burgemeester Victor Molkenboer gesloten. Eerder al kwam er cameratoezicht in de straat.

Ondanks de sluiting van het internetcafé blijft het woon- en leefklimaat rond de winkelstrip in de Hazelaarstraat kwetsbaar. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De aanpak waarbij de winkelstrip wordt veranderd in woningen moet een oplossing bieden. Tot het moment dat dat van kracht is, blijft het huidige gebruik van de winkelstrip toegestaan.