Logo Openbaar GroenDe gemeente Woerden heeft een meerjarig contract getekend met Groenaannemingsbedrijf Punt B.V. en Bunnikgroep. Deze twee aannemers worden verantwoordelijk voor het…

reguliere onderhoud in de gemeente. Het gaat onder andere over het maaien van grasvelden, onkruidbestrijding, onderhoud aan voetpaden en speeltoestellen. Voorheen werd het onderhoud in de gemeente uitgevoerd door een groot aantal – vaak gespecialiseerde – aannemers. Dit leidde tot versnippering, tot veel ambtelijke inzet en soms ook tot onbegrip en irritatie bij inwoners van Woerden.

Met het nieuwe contract verwacht de gemeente een verbetering van de kwaliteit te bereiken. Op de kosten van het onderhoud is nauwelijks een effect. Op een vraag van RPL Woerden of Woerdense ondernemers ook een kans hebben gehad bij deze grote aanbesteding antwoordde wethouder Ten Hagen dat ook Woerdense aannemers een reële kans kregen om mee te doen. Door de samenwerking met Ferm Werk wordt bovendien de lokale arbeidsparticipatie verbeterd, zo stelt hij.