Logo Andersenschool1 De Woerdense Anderenschool heeft het predicaat excellente school gekregen. De school doet het volgens de beoordeling goed op gebied van onderwijs voor hoog…

begaafde leerlingen, vreemde talen, cultuur en ICT.

De jury vond daarnaast de wijze waarop les wordt gegeven en er met de leerlingen wordt omgegaan bijzonder. De beoordeling volgde op een verzoek van de school zelf om voor het predicaat excellente school in aanmerking te komen.

Foto: PR
04 andersenschool1