Logo FietsrouteLeden van de ANWB geven een 7,9 voor recreatief fietsen in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit een panelonderzoek van de ANWB naar het recreatief fietsen in Nederland.

Onderzocht is hoe recreatiefietsers het fietsen in Nederland beleven. 85% van de ondervraagden noemt de aantrekkelijkheid van de natuurlijke omgeving als reden voor het maken van ‘de ideale fietstocht’. De ANWB noemt ook verbeterpunten aan de fietspaden. Het gaat om zaken als comfort en veiligheid.

De provincie Utrecht zegt met haar fietsplan daar vol op te willen inzetten. In het provinciale fietsplan staat hoe Utrecht het fietsgebruik meer willen stimuleren door onder andere goede fietsverbindingen aan te leggen.