Er zijn ontwikkelingen binnen Afval Verwijdering Utrecht (AVU) die het verwerken van luiers in de nabije toekomst mogelijk gaat maken. Maar voorlopig gaat het nog om een deel van luiers en incontinentiemateriaal. Dit meldt het gemeentebestuur van Woerden in een brief aan de raad.

Medio 2021 verwacht de AVU meer informatie te hebben over de kosten en de inzamelstructuur die daarvoor nodig is. Gelet op de beschikbare verwerkingscapaciteit en de uitbreiding daarvan, zal een deel van de luiers toch als restafval verbrand moeten worden. Maar volgens het college kan dit wel de start zijn van een op termijn haalbare optie.

Het separaat inzamelen van luiers zal wel tot hogere kosten leiden. De schatting is een stijging van één tot twee procent. Deze kosten kunnen worden doorbelast in de afvalstoffenheffing.