Logo Voorlezen 2Uit ervaringen van een aantal Poolse arbeidsmigranten, die zich wil vestigen of zich al heeft gevestigd, blijkt dat de taal leren het beste lukt op de werkvloer, door naar Nederlandstalige…

tv-programma’s te kijken en de krant te lezen. Doordat de meesten laag betaald zijn en hoge huurlasten hebben, werken ze veel en missen zodoende de tijd en energie om taallessen te volgen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil dat Oost-Europese arbeidsmigranten die zich voor langere tijd vestigen, de Nederlandse taal leren. Dit om onder meer de leefbaarheid te vergroten.

Europese arbeidsmigranten hebben geen inburgeringsplicht en hebben daardoor geen voorzieningen die er voor andere migranten met een inburgeringsplicht wel zijn, zoals leningen en taallessen.