Logo raad van kerken De Raad van Kerken heeft aan alle politieke partijen de Armoede Agenda Woerden aangeboden. In Woerden leven naar schatting 2000 huishoudens in een situatie van armoede…

waaronder 850 kinderen. Nog geen 50% van de mensen in armoede wordt met de huidige aanpak bereikt.

De Armoede Agenda is “geboren” tijdens een debat tussen vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Woerden, kerken en geloofsgemeenschappen en tal van andere organisaties en belangstellenden. Uitgesproken is dat er gezamenlijk aan de agenda gaat worden gewerkt op punten als het sluiten van een pact om de armoede te verminderen, het organiseren van een regelarme bijstand en het oprichten van een netwerk.