De armoede in Woerden neemt af. In 2017 leefden in totaal 1763 mensen in armoede. Dat is 3,5% van het totale aantal inwoners van Woerden. In 2015 was dit nog 4% en in 2013 leefde 4,7% van de Woerdenaren in armoede. Dit blijkt uit cijfers van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Er wordt uitgegaan van een budget van minimale uitgaven voor basisbehoeften zoals voedsel, kleding en wonen en het iets ruimere budget ‘niet-veel-maar-toereikend’, waar ook rekening gehouden wordt met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie.

In 2017 lag de armoedegrens voor het basisbehoeftenbudget voor een alleenwonende op 1.039 euro per maand en het niet-veel-maar-toereikendbudget op 1.135 euro per maand.