Logo Geld armoedeOngeveer 2.000 huishoudens in Woerden leven in armoede. Zij beschikken langere tijd niet de middelen, goederen en voorzieningen die als noodzakelijk minimaal worden beschouwd.

In de raadsvergadering van 22 juni jl. heeft de raad ingestemd met een integraal armoedebeleid. Het integrale armoedebeleid biedt maatwerk voor de inwoners en heeft een duurzame oplossing voor ogen. Dit houdt in dat aan de hand van een gesprek met de inwoner bepaald wordt wat zij nodig heeft. Naast een financiƫle ondersteuning wordt de inwoner ook gecoacht met als doel dat het een duurzame oplossing biedt en niet een eenmalige lastenverlichting.

De gemeente Woerden heeft diverse ondersteunende regelingen waarbij het mogelijk is om kosten voor bijvoorbeeld een paar sportschoenen of muziekles vergoed te krijgen. Uit onderzoek blijkt echter dat de regeling maar voor 50% benut worden.