Logo Zonnepanelen1De provincie Utrecht heeft in de periode 2013 en 2016 zo’n 175 duizend m2 aan asbestdaken van agrarische en voormalige agrarische gebouwen laten verwijderen. Hiervoor is 813 duizend…

euro aan subsidie ingezet. Op de daken zijn zonnepanelen geplaatst die jaarlijks circa 3,4 miljoen kilowattuur energie leveren. Dat is de stand van zaken die het provinciebestuur onlangs bekend maakte.

Het Rijk verbiedt asbestdaken vanaf 2024. Hoewel er al veel werk is verzet, moeten nog veel asbestdaken gesaneerd worden. Om hoeveel m2 het precies gaat wordt door de provincie in samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten nog in kaart gebracht.

Voor de periode 2016-2019 heeft het Rijk een nieuwe algemene subsidieregeling opgesteld voor asbestverwijdering. Er wordt nog gewerkt aan een actieprogramma om te komen tot een versnelde sanering van asbest tegen lagere kosten.