Logo AIC1Het Autisme Info Centrum Woerden dat meer dan 5 jaar actief is heeft een online enquête op hun website gezet. Het doel van deze enquête is te onderzoeken of het verloop van de activiteiten…

die zij ondernemen nog aansluiten bij de doelgroep, hun familie en de betrokkenen. Op de enquête is het mogelijk ideeën en wensen kenbaar te maken zodat zij de juiste activiteiten kunnen organiseren.

Tot 30 november is het mogelijk de enquête in te vullen die slechts een paar minuten duurt. https://aicwoerden.typeform.com/to/wSRtVL