Logo Brand 1De aanpak van de vele autobranden die de laatste tijd voorkomen in Woerden, krijgen prioriteit bij de politie. Burgemeester Victor Molkenboer beloofde tijdens de behandeling in de…

gemeenteraad, dat in het Veiligheidsplan vast te leggen. Verschillende raadsleden vroegen de autobranden als prioriteit te benoemen. Autobranden hebben een enorme impact op het veiligheidsgevoel in een straat.

Volgens de burgemeester is een preventief beleid voeren lastig, want er zijn verschillende oorzaken van de autobranden. Daarom zal het als aandachtspunt in het veiligheidsplan worden benoemd onder High Impact Crimes, zoals woninginbraken en overvallen, beloofde Molkenboer.