Logo AutosleutelsDe gemeente Utrecht heeft de Autodeel Award 2018 gewonnen voor het stimuleren van autodelen. De prijs is uitgereikt tijdens de ‘Dag van de Stad’ in Amersfoort. Het is voor de derde…

keer dat de prijs wordt uitgereikt. Natuur & Milieu en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) beoordeelden bij dertig gemeenten wat zij doen op het gebied van autodelen. Utrecht scoort goed omdat ze een brede aanpak hebben en al jarenlang inzetten op de groei van autodelen.

Utrechts wethouder Lot van Hooijdonk vertelde dat bewoners van straten waar mensen gaan autodelen, de gemeente kunnen vragen om parkeerplekken anders in te richten. Zo komt er nog meer ruimte in de stad voor groen en spelen. Verder is er in Utrecht een Actieplan Autodelen en zijn er ‘probeerregelingen’.