Logo AVGDe wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming speelt de openbaarheid parten. Dat bleek in Woerden toen de gemeenteraad sprak over de verkeersafwikkeling in…

Woerden-west. Stukken die door een klankbordgroep bestaande uit inwoners zijn gemaakt, kunnen niet openbaar worden gemaakt omdat er namen in staan en dat mag volgens de AVG niet. Alle namen uit de honderden pagina’s onleesbaar maken zou te veel werk zijn.

Verkeerswethouder Arjan Noorthoek trekt lering uit de gang van zaken en zegt dat op punt van de AVG dingen in de toekomst anders geregeld moeten worden. Een oplossing zou kunnen zijn leden van een klankbordgroep vooraf om toestemming vragen om stukken openbaar te maken.