Logo Gemeente MontfoortBurgemeester en wethouders van Montfoort hebben hun ongenoegen uitgesproken over de discussie die is ontstaan over ambtenaren naar aanleiding van het…

samenwerkingsverband met de gemeente IJsselstein.

Het Montfoortse college zegt zelf eindverantwoordelijk voor haar ambtenaren te zijn en noemt het ongebruikelijk dat er discussie wordt gevoerd over medewerkers die zich politiek gezien niet kunnen verdedigen. De discussie kwam op gang nadat uit onderzoek door de gemeente IJsselstein bleek dat de samenwerking niet goed werkte. De samenwerking op ambtelijk niveau bestaat al sinds 2014 en is sindsdien al een paar keer bijgesteld.

De kwestie heeft in IJsselstein inmiddels al geleid tot een bestuurlijke crisis.