Logo Stemmen TellenAls het aan het college van B&W in Stichtse Vecht ligt, worden de stemmen bij de aankomende gecombineerde Provinciale Staten en Waterschaps-verkiezingen, op één plek, geteld.

Het college stelt voor om mee te doen aan een experiment van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het experiment houdt in dat na de sluiting van de stembussen alleen de stemmen van elke partij worden geteld. De volgende dag worden de stemmen van de afzonderlijke kandidaten pas geteld.

De gemeenten die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen al hebben deelgenomen aan het experiment zijn positief. Het tellen van de stemmen verloopt rustiger en overzichtelijker.