Logo Baggeren1In de Woerdense wijken Molenvliet, Schilderskwartier en een gedeelte van Staatsliedenkwartier worden van begin september tot eind december baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Aannemer en baggerbedrijf Midden-Nederland voert het werk uit. Baggeren is nodig omdat watergangen anders dichtslibben. Te weinig baggeren kan zorgen voor minder doorstroming van water en dit kan een bedreiging zijn voor flora en fauna. Ook is de kans op verrotting en stank dan groter.

De bagger wordt grotendeels met behulp van een zuiger weggehaald. Op de locaties waar dit niet mogelijk is, gebeurt dit met mobiele kranen en schuifboten. De bagger gaat met tractoren en vloeistofdichte bakken naar verwerkingslocaties in de buurt.

Het werk gebeurt op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Direct aanwonenden krijgen voor de start van de werkzaamheden een brief.