Logo Baggeren Binnenkort worden in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Dat doet zij in de polders in de omgeving…

van Waarder. Er wordt ruim 30.000 m³ baggerspecie verwijderd. De baggerspecie zal zoveel mogelijk direct op het aangrenzende land worden verspreid.

Op de bodem van sloten en waterpartijen verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger beststaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Baggeren in de polders rond Waarder
46 baggeren