Logo Baggeren1Uit onderzoek van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blijkt dat enkele of meer watergangen in Zegveld niet of onvoldoende zijn onderhouden.

De aankomende twee maanden worden daarom baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Aankomende drie weken zijn de Hoofdweg en Slotenbuurt aan de beurt. Andere locaties volgen nog.

Het baggeren gebeurt om te voorkomen dat de watergangen te ondiep worden en de blauwalg toeneemt. Tijdens de werkzaamheden zou er enige vertraging kunnen ontstaan.