In Kamerik en omgeving worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden duren tot half juli.

Baggeren verbetert de waterkwaliteit en bevordert de doorstroming. Op de bodem van iedere vijver, sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Dit bestaat uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil.

Deze laag wordt steeds dikker. De watergang wordt ondieper en de kans op blauwalg neemt toe. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden.

Om dit te voorkomen moeten de watergangen één keer in de tien tot vijftien jaar gebaggerd worden.

Foto: Baggeren in Nederland