Als de snelheid op de A12 omlaag gaat, dan zou er wel eens sluipverkeer tussen de A12 bij Woerden en A2 bij Breukelen kunnen ontstaan. Dat denkt de fractie Bakker.

De snelheidsverlaging is het gevolg van de stikstofmaatregelen van het kabinet. Reem Bakker zegt dat op basis van navigatieapparatuur te hebben vastgesteld, dat het ‘binnendoor’ dan net zo snel is als via de Rijksweg.

Als er dan filevorming optreedt, vreest Bakker dat er veel sluipverkeer door Woerden gaat rijden. Hij vindt dat Woerden in dat geval bij de provincie moet aandringen op een oplossing. Dat zou, volgens Bakker, de aanleg van een Oostelijke randweg kunnen zijn.

Bakker heeft vragen over de gevolgen van de snelheidsverlaging gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.