Logo UWV 2Volgens het UWV zet de banengroei in 2018 ook in Midden-Nederland door. De groei van aantal banen is met 1,8% hoger dan begin 2017, en loopt gelijk met de landelijke trend.

De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt voor meer werkgelegenheid, een groei van het aantal vacatures en een afname van het aantal WW-uitkeringen in de vier regio’s (Amersfoort, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Midden-Utrecht).

Toch profiteert niet iedereen van deze gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De kansen voor laagopgeleiden, arbeidsbeperkten, 55-plussers en werkzoekenden met werkervaring en competenties waarnaar weinig vraag is, komen moeilijk aan de slag. Dit terwijl het voor werkgevers steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden voor hun vacatures. Dat laatste geldt met name voor werkgevers in de techniek, bouw, zorg, ICT en logistiek.