Logo School op SeefBasisschool Willibrord/Miland in Bodegraven ontving onlangs het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF. Dit was de tweede keer dat de school het label kreeg en werd uitgereikt door…

wethouder Kees Oskam. De school heeft het label gekregen vanwege zijn structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en rondom de schoolgebouwen.

De locatie Willibrord staat aan een doorgaande weg en in een 30 km zone. Vele jaren geleden is de school gestart met een verkeersbrigade. Ouders, en kinderen van groep 8 worden, na instructie van een verkeersagent, aangesteld als verkeersbrigadier. Drie keer per dag wordt er door vrijwilligers gebrigadierd.