Logo Raadszaal WoerdenBurgemeester en wethouders van Woerden slagen er niet in vragen van de gemeenteraad binnen het verplichte termijn van 30 dagen te beantwoorden. Ondanks dat het vakantie is, blijft…

de gemeenteraad vragen op het college afvuren. Voor beantwoording daarvan is het college afhankelijk van de hulp van de ambtenaren maar die zijn net als een deel van het college met vakantie. Het college laat weten dat de vragen die na het zomerreces beantwoord zouden moeten worden, mogelijk later aan bod zullen komen. Van vragen die nu nog worden ingediend zeggen burgemeester en wethouders dat beantwoording daarvan niet op korte termijn kan worden voorbereid.

Raadsleden hebben het recht om aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Die moeten binnen 30 dagen in een raadsinformatiebrief worden beantwoord.