Logo Plattegrond woningHet pand Rietveld 33a in Woerden, wordt vervangen door een woning. Nu nog staat er een bedrijfspand. Voor de bouw van een woning is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Burgemeester en wethouders zeggen dat de sloop van het oude bedrijfspand aansluit op de visie van de gemeente op de oeverwal. Woerden hecht veel belang aan de Oude Rijn en haar directe omgeving, de oeverwallen. Deze ligt aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van zowel de kernen als het omliggende landschap.