Het Hospice Bodegraven-Reeuwijk is verblijd met 24 zonnepanelen met bijbehorende aansluitingen. De energievoorziening werd geschonken door twee bedrijven, waarvan de namen niet bekend zijn gemaakt.

Door deze schenking worden de kosten van het energieverbruik van het hospice drastisch beperkt. Bovendien kan er nu zelfs energie geleverd worden, omdat de panelen meer energie gaan opwekken dan door het hospice nodig is.

Het bestuur van het hospice vertelt in ‘Kijk op Bodegraven’ dat ze op de vraag of ze de namen van de gulle gever mochten noemen, een mooie reactie kreeg, namelijk: ‘laat de ene hand niet weten wat de andere hand doet’.

Het hospice in Bodegraven behoort nu tot één van de weinige hospices in Nederland die een dergelijke duurzame voorziening heeft.