Logo Geld 6Tijdens de vergadering van afgelopen maandag hebben Provinciale Staten de begroting 2017 vastgesteld. Hiermee geven zij het college van Gedeputeerde Staten toestemming in het komende…

jaar het vastgestelde beleid uit te voeren, de middelen te verdelen en uitgaven te doen.

Tijdens het debat over de begroting vroegen de partijen onder meer aandacht voor gezondheidszorg, duurzame energie, betaalbare woningen, en leefbaarheid van kleine kernen.

De Provincie wil voorts meer natuurgebieden openstellen. Een openstellingtoeslag voor eigenaars of beheerders van landgoederen en natuurgebieden is in onderzoek. Ook gaan GS onderzoeken of er meer groene handhavers – veldwachters – nodig zijn en wat daarvan dan de kosten worden.