Een meerderheid van de gemeenteraad van Woerden gaat akkoord met de begrotingsplannen voor van burgemeester en wethouders.

Dit jaar een begroting met een groot aantal amendementen, ofwel wijzigingen van het oorspronkelijk voorstel van B&W. SP, VVD, Inwonersbelangen, de fractie Bakker en Sterk Woerden stemden tegen.

Volgend jaar wordt er zo’n half miljoen euro bezuinigd. Om de begroting sluitend te krijgen wordt er anderhalf miljoen uit de algemene reserve van de gemeente gehaald. Voor de periode na 2020 houdt Woerden rekening met een tegenvaller van 3 miljoen euro. Die ontstaat vooral doordat er minder geld van het Rijk komt.

Vast staat dat, om dat tekort op te lossen, verder zal moeten worden bezuinigd. Waarop is nog niet bekend.

Reactie Progressief Woerden,VVD en CDA
Reactie SP, STERK Woerden. Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en CU/SGP

Foto’s: Anno Visser