De coalitiepartijen lijken tevreden over de begroting van Woerden voor volgend jaar. Job van Meijeren van het CDA zegt blij te zijn dat kwetsbare groepen zijn ontzien.

Birgitte van Hoesel van D66 vindt het van belang dat er keuzes gemaakt zijn die voor dit moment de gang van zaken beheersbaar houden. ChristenUnie/SGP zal de begroting in grote lijnen steunen.

Simon Brouwer van die fractie verwacht wel dat volgend jaar de broekriem verder aangehaald zal moeten worden. Jaap van der Does van de LijstvanderDoes zegt content te zijn met de begroting en er vertrouwen in te hebben dat Woerden ook de komende jaren financieel aan kan.