Ruim een half jaar na de ondertoezichtstelling van de provincie ligt er een herstelplan klaar in Montfoort. De begroting is voor de komende twee jaren dichtgetimmerd, maar voor 2023 en 2024 is dat nog niet het geval. Toch wil de gemeente nog niet aan bezuinigingen denken: “We verwachten extra financiële middelen en willen niet bij voorbaat al snijden in sociale voorzieningen”, aldus wethouder Herman van Wiggen (Inwonersbelangen Montfoort Linschoten).

Eind 2020 werd bekend dat Montfoort onder verscherpt toezicht zou komen. Als je onder toezicht staat mag je nog wel uitgaven binnen de begroting doen maar moet je toestemming vragen voor wijzigingen die tot meer uitgaven leiden. Ook moet een gemeente een herstelplan schrijven. Montfoort moest in dat plan schrijven welke maatregelen er genomen worden om de meerjarenbegroting vanaf 2022 sluitend te krijgen én te houden.

Niet snijden in voorzieningen

De raad stemde gisteravond in met een herstelplan dat niet aan die voorwaarde voldoet. De komende jaren zit de gemeente veilig, maar in 2023 en 2024 mist er respectievelijk 557.000 en 600.000 euro. Toch wil de gemeente niet snijden in voorzieningen zoals het zwembad, (sport)verenigingen of de komst van een de nieuwe bibliotheek.

Dat komt omdat er extra financiële middelen worden verwacht. Onder meer van Het Rijk. Die heeft al laten weten dat Montfoort eenmalig 674-duizend euro krijgt voor Jeugdzorg. Ook verwacht het college meer geld te krijgen vanuit het Gemeentefonds. Dat is een potje van de Rijksoverheid waaruit elke gemeente in Nederland geld krijgt. Uit een rapport van Berenschot, een organisatie die voor de Provincie toezicht houdt, blijkt dat Montfoort niet heel rijkelijk uit dat potje is bedeeld.

Echt meer geld nodig

De niet sluitende begroting heeft ook een tactische kant. Montfoort wil laten zien dat het op het tandvlees loopt. De gemeente kan eigenlijk op geen enkel vlak meer bezuinigen zonder flink te snijden in de sociale voorzieningen. Dat wil de wethouder duidelijk niet. “Als je iets wegbezuinigd, groeit het niet meer aan”, aldus Van Wiggen. Door niet te snijden, wil Montfoort een signaal afgeven: we kunnen niet anders en hebben echt meer geld nodig.

Het is niet dat de gemeente helemaal niet heeft gesneden in onkosten. Van verschillende sociale voorzieningen is de subsidie bevroren, wat wil zeggen dat ze nog wel geld krijgen maar minder dan gehoopt.

Al met al verwacht het college in het najaar precies te weten hoeveel geld er nu echt in de pot zit. Dan zal blijken of Montfoort weer richting gezonde jaren gaat of dat er tóch bezuinigd moet worden.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht. Schrijver: Hester Ramaker.