Voor behandeling van de begroting voor volgend jaar van de gemeente Woerden, is een groot aantal moties en amendementen ingediend. Een motie is een verzoek of opdracht aan het college van B&W. Een amendement is een wijziging van een door het college ingediend voorstel.

Tot op heden zijn er vijf moties ingediend. Twee door de SP, één door de fractie Bakker en twee door Progressief Woerden. Inwonersbelangen komt met zes amendementen. De SP dient vier amendementen in en de VVD één. De behandeling van de begroting is aanstaande donderdag en begint al om 16:00 uur.