De raadsvergadering waarin de begroting voor volgend jaar wordt vastgesteld begon al om 16:00 uur. Het is de bedoeling dat de vergadering voor 23:30 uur is afgelopen. Een vergadering waar het vooral in het voor het eerste deel niet over geld gaat maar over meer algemene zaken: de algemene beschouwingen. Iedere partij laat z’n licht schijnen over de begroting en neemt een voorschotje op welke onderdelen op steun kunnen rekenen en welke niet.

Progressief Woerden – Marieke van Noort:
Zij sprak haar zorg uit over de schuldenpositie van de gemeente Woerden en hoopt in dat kader dat het zittend college een verstandige beslissing neemt en het plan voor bouw van een brug over de Rijn cq de aanleg van een westelijke randweg intrekt. Een topprioriteit van Progressief Woerden is het terugdringen van de wacht- en zoektijden voor sociale huurwoningen.

CDA – Job van Meijeren:
Het is belangrijk richting te geven aan de energietransitie. Het CDA komt het komend jaar met plannen op dat gebied. Van Meijeren vroeg ook aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, voor mensen die gebruikmaken van de voedselbanken, mensen die in de bijstand zitten en voor ouderen.

Sterk Woerden – Wout den Boer
Nu de bouw o.a. door de stikstofproblemen onder druk staat, moet er een aanpak komen die toch kansen op meer woonruimte biedt. Sterk Woerden komt met een motie voor tiny houses.

LijstvanderDoes – Jaap van der Does
De burger voelt zich buiten spel gezet in de klimaatdiscussie. Verder pleit Van der Does voor de invoer van een referendum. Op gebied van ouderenhuisvesting roept hij de wethouder op te werken aan een ouden huis: huisvesting voor ouderen met of zonder zorgvraag.

VVD – Florian van Hout
Knap dat er een sluitende begroting is gemaakt. Van Hout denkt echter wel dat dat eerder te danken is aan de ambtelijke staf dan aan de kwaliteiten van het college. Hij steunt voorstellen van het CDA om de bezuinigingen op boa’s en ondermijning te voorkomen. De wens om in 2030 klimaatneutraal te zij is volgens de VVD onrealistisch.

ChristenUnie / SGP – Simon Brouwer
Brouwer vraagt de wethouder de raad zo snel mogelijk te informeren over de gevolgen van stikstof en PFAS. Hij vraagt zich verder af hoe de brandweermensen enthousiast te houden. Er zou minder geld naar recreatie en toerisme moeten in plaats van bezuiniging op ondermijning.

Inwonersbelangen – Hendrie van Assem
We moeten vanavond beslissen een westelijke randweg aan te leggen. Kiescompas dat door 15000 mensen is ingevuld, laat zien dat een meerderheid van de inwoners daar voor is. Woerden moet stoppen opnieuw onderzoeken te doen naar aanleg van die weg. Dat is het verleden al genoeg gedaan.

Fractie Bakker – Reem Bakker
Er dreigt een financiële crisis. Volgend jaar zal daarom een noodplan van kracht worden. Dit college doet aan symptoombestrijding in plaats van een goede diagnose te stellen. Woerden moet een voorbeeld nemen aan gemeentes die kosten sociaal domein wel op orde hebben, vaak de kleinere gemeenten. Er moet een rem komen op de kostenontwikkeling in dat domein.

SP – Wilma de Mooij
De SP pleit voor een laagdrempelig inloophuis voor jonge moeders. Als het gaat om de verkeersproblemen kan Woerden geen miljarden ophoesten zonder dat dat gevolgen heeft voor andere zaken. De SP pleit voor meer sociale huisvesting. Boa’s zijn een goede aanvulling op wijkagenten: rust ze uit met bodycams.