Het beheer van kinderboerderij Oortjespad komt per 1 januari in handen van Buitenplaats Kameryck. Recreatieschap Stichtse Groenlanden, ontwikkelaar Compaenen Minkema en exploitant Buitenplaats Kameryck in Kamerik zijn dit overeengekomen. Deze week werd de overeenkomst getekend.

Hierin is vastgelegd dat het recreatieschap, eigenaar van het terrein Oortjespad en waterplas en visvijver Eend, het terrein verpacht aan Compaenen Minkema. De gebouwen op het terrein worden aan de pachter verkocht. Buitenplaats Kameryck zorgt voor het beheer en onderhoud van de kinderboerderij.

De eerder opgestelde plannen voor verdere ontwikkeling van het terrein zullen pas worden uitgevoerd als daarvoor vergunning is afgegeven door de gemeente Woerden. In de komende maanden worden de plannen verder concreet gemaakt.

Foto: Recreatie Midden Nederland