Stichting Beheer Sporthallen Montfoort en Linschoten (SBML) en de Stichting Linschotens Belang (LiBel) sluiten met de gemeente een tijdelijke beheersovereenkomst af voor beheer van zalencentrum De Vaart.

SBML zal optreden als beheerder en LiBel als bijzondere gebruiker. Het afgelopen jaar is met elkaar samengewerkt om tot dit resultaat te komen. De gemeente heeft er vertrouwen in met deze partners tot een goed beheer te komen. SBML beschikt over expertise op het gebied van beheer en verhuur. LiBel brengt lokale kennis, contacten en ondernemerszin mee.

De beheersovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. In de komende twee jaar moet duidelijkheid komen over de toekomst van het pand dat is aangewezen om opnieuw te worden ontwikkeld.

De ondertekening van de overeenkomst vindt aanstaande dinsdag plaats in het zalencentrum.