Het bedrijfsleven in Bodegraven heeft behoefte aan een nieuw bedrijventerrein. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk is uitgevoerd.

Er is sprake van soms forse uitbreidingen van bestaande bedrijven en daarnaast wordt de bestemming van bedrijvenlocaties omgezet naar woningbouw.

In 2003 is bedrijventerrein Rijnhoek in gebruik genomen. De laatste vrije kavels op dat terrein worden naar verwachting nog dit jaar uitgegeven. Naast de behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte heeft de gemeente ook te maken met vraagstellingen over de woningbouw, de energietransitie en de benodigde wegstructuur die ieder voor zich om ruimte vragen.