Logo BouwDe belangenvereniging Harmelen heeft in een brief aan het college in Woerden haar bezwaar geuit tegen het bestemmingsplan om dure woningen te bouwen aan de Willem Alexanderlaan.

Uit de reactie van de belangenvereniging komt naar voren dat de verantwoordelijke wethouder niet alle middelen en mogelijkheden ingezet heeft. Er moet wel gebouwd worden maar niet zo, vindt de belangenvereniging.

Er moet op de grond aan de Willem Alexanderlaan geen dure woningbouw komen, maar appartementen voor senioren en jongeren die rond de €225.000.- kosten.