De gemeente Woerden en Oudewater gaan de regelgeving voor het innen van gemeentelijke belastingen en heffingen gelijktrekken.

Omdat de twee gemeentes samenwerken, maakt dat de afhandeling eenvoudiger. Verder blijkt dat de rioolheffing van Woerden en Oudewater is verouderd en niet eenvoudig uitvoerbaar. Dat zou in bepaalde situaties kunnen leiden tot onduidelijke of oneerlijke heffingen.

Het plan is om voor woningen en niet-woningen een vast tarief van de gebruikers te heffen. Eén vast tarief levert minder werk op. Bij die aanpak verandert er ten opzichte van de bestaande situatie weinig, voor zowel de woningen als de niet-woningen omdat het merendeel niet meer water verbruikt dan 275 m³.