De Algemene Waterschapspartij heeft vastgesteld dat huishoudens in de regio opnieuw te veel belasting betalen aan het waterschap De Stichtse Rijnlanden. De Waterschapspartij zegt dat het…

Hoogheemraadschap over voldoende reserves beschikt.

De Stichtse Rijnlanden haalt structureel meer belastinggeld op dan dat er uitgaven zijn. Hierdoor lopen de reserves van het waterschap nog verder op.
De AWP heeft hier vorig jaar al aandacht voor gevraagd en vastgelegd dat te veel opgehaalde belastinggelden over 2017 teruggegeven moesten worden.

Het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de motie nu doodleuk naast zich neer gelegd. De AWP staat voor een deskundig waterschapsbestuur, dat op een transparante manier omgaat met belangen en belastinggeld.
Dit is een van haar speerpunten voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart.