Logo BeleidHet college van burgemeester en wethouders in Woerden vindt dat haar beleid ter voorkoming van hechtingsproblemen bij ouders en hun kinderen van 0 tot 12 jaar, niet hoeft te…

worden aangepast. Dit is de reactie van het college op een motie van D66, VVD en Progressief Woerden, waarin onder meer wordt verwezen naar het manifest ‘1001 kritieke dagen’. Dit manifest vraagt aandacht voor het ontwikkelen van kennis en aandacht voor hechtingsproblematiek bij ouders en hun jonge kinderen. Er is onderzocht hoe de signalering hiervan bij professionals in de praktijk verloopt.

Volgens het gemeentestuur is in Woerden het herkennen van signalen ingebed in het beleid. Er is oog voor hechtingsproblematiek en er wordt veel ingezet op de preventie hiervan.