Logo Lachende hondDe gemeente Woerden en organisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn zijn tot afspraken gekomen omtrent het dierenwelzijn in de gemeente, deze zijn gevat in de beleidsnota…

dierenwelzijn. Na de zomer komt de nota voor besluitvorming in de gemeenteraad. In de beleidsnota worden de wettelijke taken van de gemeente rond dierenwelzijn beschreven. Ook staan er zaken in die wenselijk zijn voor het welzijn van dieren binnen de gemeente en worden er allerlei maatregelen voorgesteld.

Een belangrijke regeling uit de nota is de komst van een centraal meldpunt dierenwelzijn. Bij dit meldpunt kan iedereen terecht die zich zorgen maakt over dieren in zijn of haar omgeving en zal beheerd worden door de Stichting Dierenhulpverlening Woerden. Verder zijn er afspraken gemaakt over het wederzijds informeren bij bijvoorbeeld besmettelijke dierziekten en het maken van draaiboeken voor overlast veroorzakende dieren.