Logo Leerlingen vervoerOm het voor een deel van de ouders die gebruik maken van leerlingenvervoer makkelijker te maken hun kind naar een ander adres dan het woonadres te laten brengen, heeft de gemeente…

De Ronde Venen haar beleidsregels op het gebied van leerlingenvervoer aangepast. 

In het nieuwe beleid is opgenomen dat leerlingen op een andere plek, zoals bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang, mogen worden afgezet als dit niet leidt tot meer kosten en het vervoer niet leidt tot een langere reistijd voor de overige kinderen in de bus. Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden in de beleidsregels, mag de vervoerder het kind alleen op het woonadres afzetten. Op deze manier kunnen deze gezinnen geholpen worden terwijl de kosten voor de gemeente gelijk blijven.