Logo Gemeente Utrecht3De sociale huurstijging voor huishoudens met een laag inkomen blijft in 2019 in Utrecht beperkt. Daarnaast stijgt het aantal sociale huurwoningen de komende vijf jaar met…

2.300 woningen, maken de corporaties hun woningen energiezuiniger en komen er meer zonnepanelen op de daken te liggen. De corporaties blijven terughoudend met de verkoop van sociale huurwoningen. De gemeente, de vijf grootste woningcorporaties en de huurdersorganisaties leggen dit vast in de jaarlijkse prestatieafspraken. In de woonvisie en het stads akkoord “wonen” volgen dit voorjaar aanvullende stedelijke afspraken.