Logo Transport BandenOver het bouwverkeer in Kanis, heeft de gemeente Woerden op de informatieavond eind maart gezegd dat de aannemer veel zal doen om overlast van bouwverkeer te beperken…

rondom de geplande nieuwbouw en ophoging van de weg. Er zijn kort voor de bijeenkomst nog plannen gepresenteerd om het bouwverkeer over een nog aan te leggen Kavelpad te leiden naar een bouwdepot buiten de bebouwde kom.

‘Er is nog geen uitsluitsel of dit ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden’, zegt Ko Droogers van Dorpsplatform Kamerik tegen RPL Woerden. Een van het wegverkeer gescheiden fietspad zou fietsers op het Oortjespad bovendien moeten scheiden van de vrachtwagens. ‘Ongelukken zijn wel het laatste waar behoefte aan is’, aldus Droogers.

Zowel het Kavelpad als het fietspad zouden definitief kunnen worden. Dat geldt niet voor de tijdelijke bocht die wordt aangelegd om de camping aan het Oortjespad te ontzien, aldus Droogers.