Logo Boot1Vanaf dinsdag 24 juli 2018 wordt de sluis in Bodegraven voor pleziervaartuigen beperkt geschut. Om 10.00 uur, 12.00 uur, 16.00 uur en 18.00 uur is er één schutting op, en één…

schutting af. Per schutting passen er gemiddeld tien boten in de sluis, afhankelijk van de grootte.

De beperkte schutting is ingesteld vanwege de extra aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland. Die aanvoer is nodig om verzilting te voorkomen. De beperkingen van het schutten zal enige weken duren. In 2003 duurde de periode van beperkte schutting twee maanden.