Logo DierenhulpverleningDoor een tekort aan vrijwilligers bij de meldcentrale dreigt ook de bereikbaarheid van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o., net als bij omringende organisaties, in gevaar…

te komen. De stichting meldt dat het niet ondenkbaar is dat de komende tijd het alarmnummer niet meer 24/7 bereikbaar is. Mensen zullen met een gewond of ziek dier dan zelf actie moeten ondernemen. Alle andere vragen en meldingen moeten dan wachten tot een later tijdstip.

Het bestuur laat weten deze gang van zaken te betreuren. De vrijwilligers van het telefoonteam werken vanuit huis. Nieuwe vrijwilligers zijn dringend nodig. Zij worden intern opgeleid en daar waar nodig begeleid totdat zij zelfstandig aan de slag kunnen. Het gaat in principe om vier diensten van zes uur per maand, naar gelang in de ochtend of middag.