Logo RaadszaalDe quotes die Woerden.TV publiceerde over het vertrek van VVD wethouder Martin Schreurs zijn verdraaid. Dat antwoordde burgemeester Victor Molkenboer op vragen van…

Inwonersbelangen tijdens een interpellatiedebat. Volgens Molkenboer heeft Woerden.TV geprobeerd de gang van zaken onder druk te zetten door te eisen dat bekend werd gemaakt dat Schreurs zou aftreden.

Molkenboer nam afstand van het idee dat het college had kunnen zien aankomen dat Schreurs met zijn gezondheid tobde. Een oplossing in de vorm van een vervanging was dan ook niet aan de orde.

Op de vraag waarom het college niets had ondernomen om Schreurs te behouden, antwoordde Molkenboer dat het college de brief van Schreurs, waarin hij zijn vertrek aankondigde, respecteert.